De abonnee heeft de mogelijkheid om:
a. in het geval van het aangaan van een tijdschriftabonnement: binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het eerste tijdschrift in het kader van het abonnement (de herroepingstermijn) de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te herroepen; of,
b. in het geval van een overeenkomst tot levering van een consumentenartikel: om binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het artikel of (in het geval van een bestelling bestaande uit meerdere artikelen) ontvangst van het laatste artikel met betrekking tot een bestelling de overeenkomst te herroepen.

In het geval de abonnee gebruik maakt van diens herroepingsrecht, ontvangt deze het door haar reeds betaalde aankoopbedrag binnen 14 dagen retour, waarbij wij ons het recht voorbehouden te wachten met terugbetaling tot het moment waarop wij de goederen hebben terug ontvangen, dan wel bewijs van terugzenden van de goederen hebben ontvangen.

Opzegging van het lidmaatschap na automatische verlenging kan op elk moment met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

Het doorgeven van wijzigingen in gegevens kan telefonisch door te bellen naar  31 (0)318 493135, ook is het mogelijk een mail te sturen naar 
info@foodinspiration.nl.

Uiterlijk drie maanden voor (het verschijnen van het eerste nummer van) de nieuwe abonnementstermijn kunt u Shoot My Food B.V. informeren over de opzegging via 0318-493132 of schriftelijk via info@foodinspiration.com. 

Nieuwe lidmaatschappen kunnen op ieder moment ingaan. Er is de mogelijkheid om zelf te selecteren vanaf welke editie je het Food Inspiration Print Magazine wilt ontvangen.

1-jaar lidmaatschap:

  • 4 edities 
  • Per editie minstens 128 pagina's
  • Elke editie een uitneembare cityguide

2-jaar lidmaatschap:

  • 8 edities
  • Per editie minstens 128 pagina's
  • Elke editie een uitneembare cityguide

Het lidmaatschap wordt niet automatisch gestopt. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen per einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, waarbij de abonnee uiterlijk drie maanden voor (het verschijnen van het eerste nummer van) de nieuwe abonnementstermijn van Shoot My Food B.V. over deze opzegging moet berichten via 0318-493132 en schriftelijk. 

Het aanvragen van een lidmaatschap kan via onze website: https://print.foodinspiration.com/kies-abonnement/

Indien het tijdschrift niet of beschadigd aangekomen is, kan de abonnee daar contact over opnemen met de redactie via: info@foodinspiration.com.
Wij sturen direct een nieuw exemplaar toe.

Er kan een verschil zitten met de matdatum zoals aangegeven door Food Inspiration en de daadwerkelijke matdatum. Indien 5 dagen er na 5 dagen na het verstrijken van de matdatum nog geen exemplaar is binnengekomen bel dan met: 0318-493132 en wij sturen direct een nieuw exemplaar toe.

Het betalen van het lidmaatschap kan via automatisch incasso, iDEAL, Credit card (Mastercard, Visa, Amex) en Bancontact.

De e-mail nieuwsbrief die onderdeel uitmaakt van het tijdschrift abonnement kan te allen tijde worden opgezegd. Dit kan via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief, of door een verzoek hiertoe te sturen aan info@foodinspiration.com. Opzegging van de e-mail nieuwsbrief heeft niet de beëindiging van het abonnement tot gevolg.